اقامت در گرجستان

اخذ اقامت گرجستان:

 

چند نوع مجوز اقامت در گرجستان صادر می شود؟

انواع  مجوز اقامت در گرجستان که مهمترین می باشد به شرح زیر است:

 

اجازه اقامت کار

برای فعالیت های کارآفرینی یا کارگری مطابق با قانون مندرج در قانون گرجستان صادر می شود. همچنین نوع خاص آن برای مهارت ها و تخصص هایی که طی مدارک رسمی ارایه می شود و تقاضای  آن وجود دارد می توان اقدام نمود.

 

مجوز اقامت برای اهداف تحصیلی

برای تحصیل در موسسات آموزشی معتبر در گرجستان صادر می شود.

 

اجازه اقامت شهروند سابق گرجستان

صادر شده به یک خارجی که تابعیت گرجستان او خاتمه یافته است.

 

مجوز اقامت برای اهداف سرمایه گذاری

به یک سرمایه گذار خارجی که در گرجستان سرمایه گذاری کرده است تا مبلغ حداقل ۳۰۰۰۰۰  GEL  را شامل می شود، مطابق با قانون گرجستان “در حمایت از فعالیت های سرمایه گذاری و تضمین”،  به اعضای خانواده ( همسر، فرزند زیر سن قانونی نیز تعلق می گیرد.)

 

اجازه اقامت با خرید ملک

به یک خارجی، بموجب  قانون اقامت  که توسط کشور گرجستان وضع شده ، بواسطه حق مالکیت املاک  در قلمرو گرجستان (غیر از زمین های کشاورزی) که ارزش بازار آن بیش از ۳۵۰۰۰ دلار میباشد  اجازه درخواست اقامت  به او و اعضای خانواده اش تعلق می گیرد.

ارزش بازار اموال باید توسط  گواهینامه از یک سازمان مجازی که کارشناس مستقل دارد اعلام واعتبار بخشی گردد.