فرهنگ

شما درباره کشوری با فرهنگهای متنوع حرف میزنید، تاریخ غنی و مصنوعات خاص. گرجستان خانه اول انسانهای اولیه از آفریقا خارج شده بود که ۲ میلیون سال قبل اینجا ساکن شدند، گرجستان یک کشور باستانی در تقاطع تمدنهای شرق  و غرب است، جایی که روش زندگی و سنتهای اروپا و آسیا ادغام شده، به راستی که این کشور چیزهای عجیب زیادی برای نشان دادن و گفتن به شما دارد.

غیر ممکن است که از گرجستان دیدن کنید ولی جذب  معماری سنتی آن نشوید، قدمت آنها بیش از ۱۳۰۰

سال است. در خیابانهای شهر،نخلهای رودخانه ای و قله های کوهها،گنبدهای رنگی معابد باستانی خاص را ببینید که با نقاشی های دیواری مطابق کتاب مقدس آراسته شده اند.

اگر شما بدنبال یک چیز خاص و سری هستید قطعا باید از حکاکی مجموعه معابد در دل سنگها دیدن کنید

وردزیا یک مجموعه از معابدی است که در قرن ۱۲ ساخته شدند، که حاوی حکاکی کلیساها در دل سنگ، سلولها، تونلهای مخفی و سالنهاست. این تنها یکی از جاذبه های دیدنی این کشور است.

دیویت گارجا یک مجموعه از معابد از دوره ی فئودالی است که روی سنگهای حک شده اند، دیوارهای آن با نقاشی های دیواری باستانی آراسته شده اند.

آپلیستسیخه یک شهر از غارهاست. بله، دقیقا یک شهر از غارها و باستانی ترین شهرک از کوه کاکاسوس

غارها،از داخل یک سنگ بزرگ حفر شده اند که برای چند صد سال است که محکم ایستاده و حتی امروز هم ظاهر قدیمی خودش را حفظ کرده است.

موسیقی چندآوایی گرجستانی بخاطر هارمونی پر طنین خاصش شهرت جهانی دارد. از سال۲۰۰۱، موسیقی چندآوایی گرجستانی جزیی از لیست میراث فرهنگی غیر ملموس یونسکو شد. ترکیب چند آوایی این موسیقی قرنهاست که تغییری نکرده است و هوز هم در سطح کشور،شهرها و در مناطق روستایی، در کلیساها، در معابد و در طول مراسم و ضیافتهای متنوع شنیده میشود. این پر طنین بودن جزیی از کد ژنتیکی گرجستانی است و قطعا مهمترین کاراکتر (نقش) این ملت را بیان میکند.

ریتم، پویایی، دستورهای هندسی،انضباط، انرژی مخرب،کار تیمی همزمان و فرد گرایی این رقص گروهی گرجستانی هاست. رقص گرجستانی ها مظهر تاریخ مبارز گرجستان، توسعه، صلح، پیوند شگفت انگیز، اعیاد و غم است. قوانین تک خوانی سریع و دقیق توسط سکون تغییر پیدا کرده است. ولی رقص گروهی پویا، رقص شمشیر، با اتش و رقص پر حرارت زنان برای یک چشم خارج، رقص گرجی یادآور صحنه های نبرد هالیوودی است. اشباع شده با اثرات خاص. در واقع تمام اینها بطور باورناپذیری واقعی هستند. رقص گروهی گرجی توسط تمام جهان بسیار مورد استقبال است. از این رو گروههای گرجستانی بواسطه ی اجرای برنامه ها و کنسرتهایشان کشورهای بیشماری از سرتاسر جهان را می بینند.