چرا گرجستان؟

5 دلیل اصلی برای سرمایه گذاری در باتومی

1- تجارت دوستانه و محیط زیست پایدار: قانون گرجستان مطلقا پیشنهاد به محافظت از سرمایه گذاری کرده است. دارایی یک سرمایه گذار خارجی نباید در معرض غصب قرار بگیرد.
۲- توافق اتحادیه اروپا و گرجستان: گرجستان یک توافق نامه با اتحادیه اروپا امضا کرده است که برای شرکت های گرجستانی دسترسی به بازارهای اروپایی را فراهم میکند.
۳- مالیات کم و انگیزه ها: بر اساس قانون اساسی، افزایش نرخ مالیات درگرجستان فقط با توجه به رفراندوم (همه پرسی) امکان پذیر است.
۴- قانون اعتدال اقتصادی: قانون اقتصاد گرجستان به شدت سرمایه گذار محور است، قوانین ایالات متعددی از گرجستان به صورت ویژه به هردو ناحیه کمک کرده و سرمایه گذاران را حمایت میکند. گرجستان یکی از سرشناس ترین ها در زمینه سهولت در روشهای شروع تجارت در جهان است.
۵- موقعیت جغرافیایی استراتژیک: باتوم یکی از پر سرعت ترین شهرها در زمینه گسترش شهرهاست. پلی است بین اروپا و آسیا. باتومی در غرب قسمت اصلی کوههای کاوکاسیا در میان (وسط) دریای سیاه و کاسپین،در عبور از جاده تاریخی راه ابریشم که اروپا و آسیا را مرتبط میسازد، واقع شده است.

– ۴۵% از جمعیت در روستاها زندگی میکنند و مشغول کشاورزی هستند.
– رژیمهای تجار سودمند و انگیزه های مالیاتی
– محیط زیست پاک، خاک حاصلخیز و شرایط متنوع و مساعد آب و هوایی