کشاورزی

آجارا از بابت زمین کوهستانی اش نسبتا درصد زمینهای زراعی کمتری دارد، که حدود ۲۵ درصد از قلمرو آن یعنی ۸۶۲۷۲ هکتار را شامل میشود. حدود ۱۵% از جمعیت به کشاورزی مشغولند، هدف اصلی این مفهوم در آجارا بهبود شرایط اقتصادی برای خانواده های روستایی و رفع نیازهای موجود برای رشد محصولات کشاورزی بدون ضرر و خطر است.
کشاورزی اهداف استراتژیک زیر را دارا میباشد:
بهره برداری موثر زمینهای کشاورزی، توسعه پشت سر هم ارزشها، افزایش تولیدات، بهبود ایجاد ظرفیت

ویژگیهای کشاورزی در آجارا
۸۶۲۷۲ هکتار زمین کشاورزی، شامل ۱۰۳۰۹ هکتار زمین به صورت کلی برای ذرت، لوبیا، سویا، سیب زمینی، سبزیجات و تنباکو، ۸۹۹۱۵ هکتار گیاهانی با قدمت چندصدساله، ۵۲۰۰ هکتار برای مرکبات، ۵۷۰۰ هکتار برای چای، ۴۳۴۰ هکتار برای میوه ها، ۵۴ هکتار برای خرمالوهای مناطق نیمه گرمسیری، ۸۰ هکتار برای برگبو و بقیه برای ۵۲۵ هکتار ، ۷۱۵۹ هکتار برای کاشت، ۷۵۹۳۷ هکتار برای گیاهان و ۱۷۳۶ هکتار غیر مزروعی
در این منطقه حدود ۱۱۵۰۰۰ خدمه و ۱۹۰۰۰ زنبور وجود دارد.

مزایای بخش کشاورزی در آجارا
– رژیمهای تجاری سودمند
– رقابت در نیروی کار ( نیروی کار رقابتی )
– خاک حاصلخیز و شرایط آب و هوایی متنوع و مساعد

 

سایر ابزارهای اقتصادی برای حمایت از تولیدات کشاورزی:
-۲۰درصد مالیات بر درآمد
-۵ درصد مالیات بر سود سهام
– ۱۵ درصد مالیات بر درآمد
– ۰ درصد مالیات بر درآمد بر تولیدات اولیه ( اگر گردش مالی کمتر از ۲۰۰۰۰۰ باشد)
– ۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده برای محصولات کشاورزی اولیه
– ۰ درصد مالیات بر املاک ( برای ۵ سال اول ) در زمین تازه مالکیت یافته
– ۰ درصد مالیات املاک در زمین با مساحت ۵ هکتار و یا کمتر

پتانسیل های کشاورزی
از سال ۲۰۰۴ چندین سرمایه گذاری عمده در پروسه صنعت کشاورزی به طور عمده در پروسه کشاورزی چای و مرکبات محلی و نیمه گرمسیری صورت گرفته است.
به هر حال با توجه به مشخصات منطقه بعنوان یک نقطه و مقصد گردشگری، تغذیه و تامین مواد غذایی بیشترین تقاضا را خواهد داشت. قابل توجه است که با وجود توانایی موجود در تولید میوه و سبزیجات، در حال پرورش دارای یارانه است و اکثرا در مزارع کوچک خانگی انجام میشود. بعلاوه در طول سال تقاضا برای سبزیجات و میوه ها با کمترین مصرف سبزی حدود ۴۵۰۰۰ تن است. در حالیکه تنها ۲۰ درصد از کل این تقاضا در سطح ملی تولید میشود (عموما در اوایل تابستان و پاییز) .
کمبود عمده با واردات از ترکیه جبران میشود (سیب زمینی،گوجه فرنگی و پیاز)
رشد تعداد بازدیدکنندگان به منطقه موجب رشد قابل توجهی از تقاضا میشود.
بنابراین نیاز فوری به سرمایه گذاری در کشاورزی و تولید مواد غذایی وجود دارد. با توجه به عوامل متفاوت و متنوع(مثل محیط زیست، دسترسی به زمینهای دولتی برای شخصی سازی و منابع طبیعی)
هر سرمایه گذار ذاتا فرصت های خاصی برای توسعه دادن انواع مختلف طرحهای تولید غذا را ندارد و به رشد میوه ها و سبزیجات محدود نیست.
۴۲ شرکت بزرگ در منطقه ارائه شده است.
۶۴ شرکت متوسط در منطقه معرفی شده است.
۷۵۷ شرکت کوچک در منطقه معرفی شده است.
با توجه به پایگاه داده در سال ۲۰۱۶ بر اساس تولیدات در ساختار بخش تولید، تولید پردازش به مقدار ۹ درصد حجم تولید انجام میگیرد. برای تولیدات کوهستانی ۶ درصد و بقیه ی ۳ درصدبرای تولید و پخش انرژی الکتریسیته و گاز و آب است. در زیر بخش تولید پردازش فعالیتهای اقتصادی و مالی تولید کننده ی مواد غذایی دارای سهم بیشتری میباشد و هم چنین تولید غیر معدنی و معدنی (ساختمانی) ، تولید لون و درخت