پروژه

های بیشتر

باشگاه افق

🏢 باشگاه افق | بهترین…

مساحت

27-47 متر مربع

پیش فروش, فروش

شروع از متری 18$

توسط نیما خاوریان

افق ۲

ما در حال آزمایش یک…

مساحت

31-51 متر مربع

پیش فروش, فروش

شروع از متری 32$

توسط نیما خاوریان

PT 3

۳۷ طبقه ۱۴ واحدی طراحی…

پیش فروش, فروش

شروع از متری 1,700$

توسط نیما خاوریان

1 2