منازل

شخصی

URH-901

🏢 ان بی جی تاور…

اتاق خواب

1

حمام

1

مساحت

61.8 متر مربع

پیش فروش, فروش

600$

توسط نیما خاوریان

URH-311

غیر ممکن است به باتومی…

اتاق خواب

1

حمام

1

مساحت

28 متر مربع

فروش

37,000$

توسط نیما خاوریان

URH-310

🏢 اربی سی تاورز |…

اتاق خواب

1

حمام

1

مساحت

43 متر مربع

فروش

متری 1,500$

توسط نیما خاوریان

URH-309

🏢 اربی سی تاورز |…

اتاق خواب

1

حمام

1

مساحت

33 متر مربع

فروش

متری 1,500$

توسط نیما خاوریان

URH-308

🏢 اربی سی تاورز |…

اتاق خواب

1

حمام

1

مساحت

45 متر مربع

فروش

متری 1,500$

توسط نیما خاوریان

URH-306

🏢 اربی سی تاورز |…

اتاق خواب

1

حمام

1

مساحت

26 متر مربع

فروش

متری 1,500$

توسط نیما خاوریان

1 2